Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva an podporu strategisckých priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne priemyseln pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10

Výskumná agentúra SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne priemysel pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 37 400 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-10/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK