Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu  na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 14 045 798 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie nájdete na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13533&start

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK