Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu  na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC211-2018-34.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 13 48 458 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie nájdete na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552

Výzvu nájdete aj v sekcii Regionálneho rozvoja.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK