Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní - IROP-PO2-SC223-2017-22

Logo IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu pre Banskobystrický samosprávny kraj na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 3 900 000  EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie nájdete na: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12073

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK