Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti - IROP-PO2-SC212-2018-33

Ministerstvo zdravotníctva ako sprostredkovateľský orgán pre IROP vyhlasuje výzvu  za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti IROP-PO2-SC212-2018-33.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 70 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Úplne znenie nájdete na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=13324

Výzvu nájdete aj v sekcii Regionálneho rozvoja

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK