Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11

Výskumná agentúra SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 12 500 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-11/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK