Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy OPKZP-PO3-SC311-2017-24

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 24. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 63 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/vyzva-zamerana-na-budovanie-systemov-vyhodnocovania-rizik-a-vcasneho-varovania-a-pripravenosti-na-zvladanie-mimoriadnych-udalosti-ovplyvnenych-zmenou-klimy/

Výzva na web stránke TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK