Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia OPKZP-PO1-SC141-2017-25

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 25. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia OPKZP-PO1-SC141-2017-25.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 20 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/25-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-skvalitnovanie-monitorovania-ovzdusia-s-kodom-opkzp-po1-sc141-2017-25/

Výzva na web stránke TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK