Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC.1-2017-1 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - rozvinutejší región SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na tvorbu lepšej verejnej politiky. Oprávneným územím je celá SR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 2 200 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.minv.sk/?aktualne-vyhlasene-vyzvy-1&sprava=vyzva-tvorba-lepsej-verejnej-politiky-cele-uzemie-sr

Výzva na web stránke TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK