Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7 Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24.05.2017 vyzvanie na národný projekt Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov s kódom vyzvania: OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 5 170 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.minv.sk/?aktualne-vyhlasene-vyzvania-1

Výzva na web stránke TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK