Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vyzvanie č. OPRH-NP-A1-2016-01 v znení Aktualizácie č. 1 k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty pre žiadateľa Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

logo rybne hospodarstvo

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP / Národné projekty">PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP / Národné projekty Vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty pre žiadateľa Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre opatrenie 3.2.1 Kontrola a presadzovanie (čl. 76.2.c, g, h, j), aktivita 1 Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry, vyzvanie číslo č. OPRH-NP-A1-2016-01.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 180  000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie  2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.apa.sk/aktuality/vyzvanie-na-predlozenie-zonfp-z-oprh-pre-opatrenie-3-2-1-aktivita-1/8297

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK