Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vyzvanie na národný projekt Zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia prostredníctvom realizácie a rozvoja zdravotnej mediácie a osvety v marginalizovaných rómskych komunitách OPLZNP-PO5-2017-4

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo vyzvanie na národný projekt Zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia prostredníctvom realizácie a rozvoja zdravotnej mediácie a osvety v marginalizovaných rómskych komunitách s kódom vyzvania (číslo): OPLZNP-PO5-2017-4.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 13 056 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie  2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.minv.sk/?vyzvania&sprava=vyzvanie-na-narodny-projekt-zdrave-komunity-2a-oplznp-po5-2017-4

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK