Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“

logo op ludske zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 6. apríla 2017 vyzvanie pre národný projekt Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach - OPLZNP-PO5-2017-1.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 2 652 000 EUR. K so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie  2014 výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.minv.sk/?vyzvania&sprava=vyzvanie-pre-narodny-projekt-podpora-obciam-smerujuca-k-vysporiadaniu-pravnych-vztahov-k-pozemkom-pod-romskymi-obydliami-v-romskych-osidleniach

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK