Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vyzvanie pre národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 19. apríla 2017 vyzvanie pre národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity - OPLZNP-PO5-2017-2.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 3 294 600 EUR. K so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie  2014 výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade – 2020.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.minv.sk/?vyzvania&sprava=vyzvanie-pre-narodny-projekt-monitorovanie-a-hodnotenie-inkluzivnych-politik-a-ich-dopad-na-marginalizovane-romske-komunity

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK