Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 55 000 000  EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Úplne znenie nájdete na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11782

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK