Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 24 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Úplne znenie výzvy

Výzva na web stránke

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK