Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

KOCR Trenčín región

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorého posledná novelizácia nadobudla účinnosť dňa 01.01.2014, upravuje podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Ustanovenia § 8 a nasl. zákona o podpore cestovného ruchu vytvorili právny rámec pre založenie, vznik, trvanie krajských organizácií cestovného ruchu.

KOCR Trenčín región

Krajská organizácia je právnická osoba založená podľa zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území kraja a chráni záujmy svojich členov. Členmi krajskej organizácie sú vyšší územný celok a najmenej jedna oblastná organizácia pôsobiaca na jeho území, založená podľa zákona o podpore cestovného ruchu.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného sa vyšší územný celok - Trenčiansky samosprávny kraj, oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA - BOJNICE, oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie, oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice s cieľom vzájomným konsenzom podporiť cestovný ruch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, rozhodli založiť krajskú organizáciu cestovného ruchu s názvom Trenčín región/ Trenčín Region.

Ustanovujúce zasadnutie valného zhromaždenia krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región sa uskutočnilo 4. mája 2015 v Úrade TSK. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení podpísali Zakladateľskú zmluvu a Stanovy krajskej organizácie cestovného ruchu s názvom Trenčín región Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Helena Dadíková, predsedníčka predstavenstva OOCR Región Horná – Nitra Bojnice, JUDr. Michal Hamar, predseda predstavenstva OOCR Región Horné Považie a PhDr. Štefan Škultéty, predseda predstavenstva OOCR Trenčianske Teplice.

Štatutárni zástupcovia zakladajúcich členov na ustanovujúcom valnom zhromaždení zvolili aj prvé výkonné orgány KOCR Trenčín región. Za prvého predsedu krajskej organizácie bol zvolený Mgr. Juraj Gerlici, riaditeľ Úradu TSK a za prvú výkonnú riaditeľku PhDr. Eva Frývaldská, z Úradu TSK, zodpovedná za oblasť cestovného ruchu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK