Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročné správy

Výročné správy všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zverejňujú za predchádzajúci kalendárny rok v nasledujúcom roku priebežne, no najneskôr do konca roka.

Počet: 501

 • Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN | výročná správa za rok 2020 PDF 9,45 MB
 • Stredná priemyselná škola,Ul.SNP 413/8, Myjava | výročná správa za rok 2020 PDF 1,08 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Chmelinec | výročná správa za rok 2020 PDF 4,09 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Jesienka | výročná správa za rok 2020 PDF 23,88 MB
 • Považská knižnica v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2020 PDF 1,58 MB
 • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica | výročná správa za rok 2020 PDF 2,51 MB
 • SPŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2020 PDF 477,67 kB
 • Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica | výročná správa za rok 2020 PDF 777,17 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Bôrik | výročná správa za rok 2020 PDF 4,34 MB
 • CSS - AVE | výročná správa za rok 2020 PDF 3,19 MB
 • Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie | výročná správa za rok 2020 PDF 3,59 MB
 • Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín | výročná správa za rok 2020 PDF 3,82 MB
 • Centrum tradičnej kultúry v Myjave | výročná správa za rok 2020 PDF 1,86 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca | výročná správa za rok 2020 PDF 5,66 MB
 • Trenčín región, krajská organizácia cestovného ruchu | výročná správa za rok 2020 PDF 4,42 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb | výročná správa za rok 2020 PDF 1,8 MB
 • Obchodná akadémia Milana Hodžu | výročná správa za rok 2020 PDF 2,24 MB
 • Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2020 PDF 1,37 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Juh | výročná správa za rok 2020 PDF 2,25 MB
 • Centrum sociálnych služieb - DEMY | výročná správa za rok 2020 PDF 3,49 MB
 • Centrum sociálnych služieb-SLOVEN | výročná správa za rok 2020 PDF 3,59 MB
 • Gymnázium Púchov | výročná správa za rok 2020 PDF 1,1 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom | výročná správa za rok 2020 PDF 957,01 kB
 • Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja | výročná správa za rok 2020 PDF 2,11 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov | výročná správa za rok 2020 PDF 1,14 MB
 • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne | výročná správa za rok 2020 PDF 1,31 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Partizánske | výročná správa za rok 2020 PDF 5,12 MB
 • Jazyková škola Trenčín | výročná správa za rok 2020 PDF 218,81 kB
 • Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom | výročná správa za rok 2020 PDF 2,02 MB
 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín | výročná správa za rok 2020 PDF 1,23 MB
 • Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne | výročná správa za rok 2020 PDF 3,33 MB
 • SZŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2020 PDF 1,02 MB
 • Gymnázium Prievidza | výročná správa za rok 2020 PDF 1,66 MB
 • Centrum sociálnych služieb - KOLONKA | výročná správa za rok 2020 PDF 5,24 MB
 • Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave | výročná správa za rok 2020 PDF 14,5 MB
 • SOŠ technická Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2020 PDF 620,79 kB
 • Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky | výročná správa za rok 2020 PDF 724,42 kB
 • HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM | výročná správa za rok 2020 PDF 619,35 kB
 • Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce | výročná správa za rok 2020 PDF 4,64 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne | výročná správa za rok 2019 PDF 1,23 MB
 • Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2019 PDF 1,84 MB
 • Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia | výročná správa za rok 2019 PDF 850,22 kB
 • Hornonitrianska knižnica v Prievidzi | výročná správa za rok 2019 PDF 2,89 MB
 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA,Pruské 294 | výročná správa za rok 2019 PDF 882,74 kB
 • Centrum tradičnej kultúry v Myjave | výročná správa za rok 2019 PDF 1,55 MB
 • Centrum sociálnych služieb - LIPA | výročná správa za rok 2019 PDF 2,04 MB
 • Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza | výročná správa za rok 2019 PDF 181,79 kB
 • Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2019 PDF 496,49 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Partizánske | výročná správa za rok 2019 PDF 915,75 kB
 • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | výročná správa za rok 2019 PDF 1,21 MB
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK