Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročné správy

Výročné správy všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zverejňujú za predchádzajúci kalendárny rok v nasledujúcom roku priebežne, no najneskôr do konca roka.

Počet: 499

 • Centrum sociálnych služieb-DOMINO | výročná správa za rok 2020 PDF 4,72 MB
 • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne | výročná správa za rok 2020 PDF 1,31 MB
 • Jazyková škola Trenčín | výročná správa za rok 2020 PDF 218,81 kB
 • Hornonitrianska knižnica v Prievidzi | výročná správa za rok 2020 PDF 2,01 MB
 • Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2020 PDF 497,4 kB
 • SZŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2020 PDF 1,02 MB
 • Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave | výročná správa za rok 2020 PDF 14,5 MB
 • SOŠ technická Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2020 PDF 620,79 kB
 • Gymnázium Prievidza | výročná správa za rok 2020 PDF 1,66 MB
 • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | výročná správa za rok 2020 PDF 1,2 MB
 • Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky | výročná správa za rok 2020 PDF 724,42 kB
 • Centrum sociálnych služieb LIPOVEC | výročná správa za rok 2020 PDF 2,42 MB
 • Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín | výročná správa za rok 2020 PDF 1,94 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín | výročná správa za rok 2020 PDF 1,45 MB
 • HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci | výročná správa za rok 2020 PDF 742,65 kB
 • Gymnázium Považská Bystrica | výročná správa za rok 2020 PDF 1,88 MB
 • Gymnázium Trenčín | výročná správa za rok 2020 PDF 5,03 MB
 • Gymnázium,Jablonská 5,Myjava | výročná správa za rok 2020 PDF 1,84 MB
 • Centrum tradičnej kultúry v Myjave | výročná správa za rok 2020 PDF 1,86 MB
 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA,Pruské 294 | výročná správa za rok 2020 PDF 716,71 kB
 • Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ | výročná správa za rok 2020 PDF 24,97 MB
 • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi | výročná správa za rok 2020 PDF 497,48 kB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb | výročná správa za rok 2020 PDF 1,8 MB
 • Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom | výročná správa za rok 2020 PDF 870,63 kB
 • Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2020 PDF 852,81 kB
 • Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza | výročná správa za rok 2020 PDF 2 MB
 • Gymnázium M.R. Štefánika | výročná správa za rok 2020 PDF 1,53 MB
 • Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov | výročná správa za rok 2020 PDF 1,33 MB
 • Centrum sociálnych služieb - LÚČ | výročná správa za rok 2020 PDF 3,47 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom | výročná správa za rok 2020 PDF 957,01 kB
 • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová | výročná správa za rok 2020 PDF 1,86 MB
 • Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA | výročná správa za rok 2020 PDF 3,5 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2020 PDF 3,07 MB
 • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | výročná správa za rok 2020 PDF 476,61 kB
 • SOŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2020 PDF 1,16 MB
 • SOŠ Partizánske - ZRUSENA | výročná správa za rok 2020 PDF 1,36 MB
 • DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE | výročná správa za rok 2020 PDF 3,66 MB
 • Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza | výročná správa za rok 2019 PDF 1,11 MB
 • DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE | výročná správa za rok 2019 PDF 2,92 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom | výročná správa za rok 2019 PDF 1,32 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Chmelinec | výročná správa za rok 2019 PDF 3,06 MB
 • Stredná priemyselná škola,Ul.SNP 413/8, Myjava | výročná správa za rok 2019 PDF 1,11 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Jesienka | výročná správa za rok 2019 PDF 23,74 MB
 • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica | výročná správa za rok 2019 PDF 333,59 kB
 • HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM | výročná správa za rok 2019 PDF 717,66 kB
 • Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN | výročná správa za rok 2019 PDF 14,98 MB
 • SPŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2019 PDF 320,87 kB
 • Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie | výročná správa za rok 2019 PDF 3,2 MB
 • Obchodná akadémia Milana Hodžu | výročná správa za rok 2019 PDF 1,78 MB
 • Centrum sociálnych služieb - DEMY | výročná správa za rok 2019 PDF 5,13 MB
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK