Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročné správy

Výročné správy všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zverejňujú za predchádzajúci kalendárny rok v nasledujúcom roku priebežne, no najneskôr do konca roka.

Počet: 501

 • Centrum sociálnych služieb LIPOVEC | výročná správa za rok 2019 PDF 1,7 MB
 • SOŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2019 PDF 1,19 MB
 • Považská knižnica v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2019 PDF 2,44 MB
 • Gymnázium Považská Bystrica | výročná správa za rok 2019 PDF 1,88 MB
 • TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE | výročná správa za rok 2019 PDF 1,31 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín | výročná správa za rok 2019 PDF 1,72 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Bôrik | výročná správa za rok 2019 PDF 7,86 MB
 • Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske | výročná správa za rok 2019 PDF 1,48 MB
 • Gymnázium,Jablonská 5,Myjava | výročná správa za rok 2019 PDF 1,37 MB
 • Centrum sociálnych služieb - LÚČ | výročná správa za rok 2019 PDF 1,56 MB
 • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne | výročná správa za rok 2019 PDF 1,55 MB
 • Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2019 PDF 1,17 MB
 • Centrum sociálnych služieb - KOLONKA | výročná správa za rok 2019 PDF 4,15 MB
 • Gymnázium M.R. Štefánika | výročná správa za rok 2019 PDF 2,06 MB
 • CSS - AVE | výročná správa za rok 2019 PDF 2,84 MB
 • Centrum sociálnych služieb-DOMINO | výročná správa za rok 2019 PDF 2,86 MB
 • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi | výročná správa za rok 2019 PDF 856,93 kB
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | výročná správa za rok 2019 PDF 2,99 MB
 • Gymnázium Prievidza | výročná správa za rok 2019 PDF 1,56 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2019 PDF 2,51 MB
 • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | výročná správa za rok 2019 PDF 894,56 kB
 • Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín | výročná správa za rok 2019 PDF 736,89 kB
 • Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA | výročná správa za rok 2019 PDF 5,78 MB
 • Trenčín región, krajská organizácia cestovného ruchu | výročná správa za rok 2019 PDF 6,23 MB
 • Gymnázium Trenčín | výročná správa za rok 2019 PDF 4,23 MB
 • Jazyková škola Trenčín | výročná správa za rok 2019 PDF 222,25 kB
 • Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2019 PDF 2,94 MB
 • Stredná športová škola | výročná správa za rok 2019 PDF 1,63 MB
 • Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza | výročná správa za rok 2019 PDF 2,25 MB
 • Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2019 PDF 1,41 MB
 • Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave | výročná správa za rok 2019 PDF 1,94 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb | výročná správa za rok 2019 PDF 1,38 MB
 • DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE | výročná správa za rok 2019 PDF 2,92 MB
 • Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza | výročná správa za rok 2019 PDF 1,11 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Chmelinec | výročná správa za rok 2019 PDF 3,06 MB
 • Stredná priemyselná škola,Ul.SNP 413/8, Myjava | výročná správa za rok 2019 PDF 1,11 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Jesienka | výročná správa za rok 2019 PDF 23,74 MB
 • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica | výročná správa za rok 2019 PDF 333,59 kB
 • SPŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2019 PDF 320,87 kB
 • Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN | výročná správa za rok 2019 PDF 14,98 MB
 • Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov | výročná správa za rok 2019 PDF 1,27 MB
 • Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie | výročná správa za rok 2019 PDF 3,2 MB
 • Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá | výročná správa za rok 2019 PDF 2,06 MB
 • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová | výročná správa za rok 2019 PDF 2,73 MB
 • Obchodná akadémia Milana Hodžu | výročná správa za rok 2019 PDF 1,78 MB
 • Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2019 PDF 1,51 MB
 • Centrum sociálnych služieb - DEMY | výročná správa za rok 2019 PDF 5,13 MB
 • Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2019 PDF 1,67 MB
 • HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci | výročná správa za rok 2019 PDF 486,14 kB
 • Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja | výročná správa za rok 2019 PDF 2,02 MB
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK