Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročné správy

Výročné správy všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zverejňujú za predchádzajúci kalendárny rok v nasledujúcom roku priebežne, no najneskôr do konca roka.

Počet: 501

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov | výročná správa za rok 2019 PDF 660,8 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Juh | výročná správa za rok 2019 PDF 4,12 MB
 • Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky | výročná správa za rok 2019 PDF 642,58 kB
 • Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom | výročná správa za rok 2019 PDF 870,63 kB
 • Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce | výročná správa za rok 2019 PDF 5,83 MB
 • SZŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2019 PDF 871,32 kB
 • Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín | výročná správa za rok 2019 PDF 3,74 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom | výročná správa za rok 2019 PDF 1,32 MB
 • Centrum sociálnych služieb-SLOVEN | výročná správa za rok 2019 PDF 5,79 MB
 • Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom | výročná správa za rok 2019 PDF 1,21 MB
 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín | výročná správa za rok 2019 PDF 1,1 MB
 • Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne | výročná správa za rok 2019 PDF 2,41 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca | výročná správa za rok 2019 PDF 2,93 MB
 • HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM | výročná správa za rok 2019 PDF 717,66 kB
 • Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ | výročná správa za rok 2019 PDF 6,62 MB
 • SOŠ technická Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2019 PDF 741,88 kB
 • Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica | výročná správa za rok 2019 PDF 697,73 kB
 • Gymnázium Púchov | výročná správa za rok 2019 PDF 536,98 kB
 • Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín | výročná správa za rok 2019 PDF 194,31 kB
 • SOŠ Partizánske - ZRUSENA | výročná správa za rok 2019 PDF 813,7 kB
 • Stredná športová škola | výročná správa za rok 2018 PDF 1,71 MB
 • Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia | výročná správa za rok 2018 PDF 725,19 kB
 • Hornonitrianska knižnica v Prievidzi | výročná správa za rok 2018 PDF 2,92 MB
 • Centrum sociálnych služieb - LÚČ | výročná správa za rok 2018 PDF 4,87 MB
 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA,Pruské 294 | výročná správa za rok 2018 PDF 821,33 kB
 • Centrum tradičnej kultúry v Myjave | výročná správa za rok 2018 PDF 1,85 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2018 PDF 3,94 MB
 • Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2018 PDF 562,97 kB
 • Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2018 PDF 2,03 MB
 • Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ | výročná správa za rok 2018 PDF 9,69 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Jesienka | výročná správa za rok 2018 PDF 3,94 MB
 • Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA | výročná správa za rok 2018 PDF 5,03 MB
 • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | výročná správa za rok 2018 PDF 887,78 kB
 • SOŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2018 PDF 860,42 kB
 • Považská knižnica v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2018 PDF 652,94 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca | výročná správa za rok 2018 PDF 3,71 MB
 • Gymnázium Považská Bystrica | výročná správa za rok 2018 PDF 1,67 MB
 • TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE | výročná správa za rok 2018 PDF 714,94 kB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín | výročná správa za rok 2018 PDF 1,49 MB
 • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne | výročná správa za rok 2018 PDF 1,46 MB
 • Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2018 PDF 86,21 kB
 • Gymnázium Púchov | výročná správa za rok 2018 PDF 523,69 kB
 • Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2018 PDF 1,16 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Bôrik | výročná správa za rok 2018 PDF 3,83 MB
 • Gymnázium M.R. Štefánika | výročná správa za rok 2018 PDF 2,08 MB
 • Centrum sociálnych služieb-SLOVEN | výročná správa za rok 2018 PDF 3,53 MB
 • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi | výročná správa za rok 2018 PDF 623,32 kB
 • Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja | výročná správa za rok 2018 PDF 2,27 MB
 • Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN | výročná správa za rok 2018 PDF 12,69 MB
 • Gymnázium Prievidza | výročná správa za rok 2018 PDF 1,65 MB
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK