Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročné správy

Výročné správy všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zverejňujú za predchádzajúci kalendárny rok v nasledujúcom roku priebežne, no najneskôr do konca roka.

Počet: 499

 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA,Pruské 294 | výročná správa za rok 2019 PDF 882,74 kB
 • Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia | výročná správa za rok 2019 PDF 850,22 kB
 • Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie | výročná správa za rok 2019 PDF 3,2 MB
 • Obchodná akadémia Milana Hodžu | výročná správa za rok 2019 PDF 1,78 MB
 • Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza | výročná správa za rok 2019 PDF 181,79 kB
 • Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2019 PDF 1,51 MB
 • Centrum sociálnych služieb - DEMY | výročná správa za rok 2019 PDF 5,13 MB
 • HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci | výročná správa za rok 2019 PDF 486,14 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Juh | výročná správa za rok 2019 PDF 4,12 MB
 • Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky | výročná správa za rok 2019 PDF 642,58 kB
 • SOŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2019 PDF 1,19 MB
 • Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske | výročná správa za rok 2019 PDF 1,48 MB
 • Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja | výročná správa za rok 2019 PDF 2,02 MB
 • Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom | výročná správa za rok 2019 PDF 870,63 kB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín | výročná správa za rok 2019 PDF 1,72 MB
 • TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE | výročná správa za rok 2019 PDF 1,31 MB
 • Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce | výročná správa za rok 2019 PDF 5,83 MB
 • Gymnázium,Jablonská 5,Myjava | výročná správa za rok 2019 PDF 1,37 MB
 • Centrum sociálnych služieb-SLOVEN | výročná správa za rok 2018 PDF 3,53 MB
 • Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne | výročná správa za rok 2018 PDF 5,88 MB
 • Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN | výročná správa za rok 2018 PDF 12,69 MB
 • Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja | výročná správa za rok 2018 PDF 2,27 MB
 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín | výročná správa za rok 2018 PDF 1,04 MB
 • Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín | výročná správa za rok 2018 PDF 1,75 MB
 • HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci | výročná správa za rok 2018 PDF 3,69 MB
 • Gymnázium Trenčín | výročná správa za rok 2018 PDF 4,72 MB
 • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová | výročná správa za rok 2018 PDF 3,05 MB
 • Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín | výročná správa za rok 2018 PDF 194,19 kB
 • Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2018 PDF 1,26 MB
 • Trenčín región, krajská organizácia cestovného ruchu | výročná správa za rok 2018 PDF 17,76 MB
 • Gymnázium,Jablonská 5,Myjava | výročná správa za rok 2018 PDF 1,55 MB
 • Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza | výročná správa za rok 2018 PDF 2,66 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne | výročná správa za rok 2018 PDF 1,26 MB
 • Hornonitrianska knižnica v Prievidzi | výročná správa za rok 2018 PDF 2,92 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb | výročná správa za rok 2018 PDF 1,38 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Chmelinec | výročná správa za rok 2018 PDF 10,51 MB
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | výročná správa za rok 2018 PDF 5,65 MB
 • Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2018 PDF 562,97 kB
 • Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2018 PDF 2,03 MB
 • Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín | výročná správa za rok 2018 PDF 3,06 MB
 • Centrum tradičnej kultúry v Myjave | výročná správa za rok 2018 PDF 1,85 MB
 • CSS - AVE | výročná správa za rok 2018 PDF 2,26 MB
 • Centrum sociálnych služieb - LIPA | výročná správa za rok 2018 PDF 962,13 kB
 • Považská knižnica v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2018 PDF 652,94 kB
 • Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov | výročná správa za rok 2018 PDF 1,11 MB
 • Gymnázium Považská Bystrica | výročná správa za rok 2018 PDF 1,67 MB
 • Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá | výročná správa za rok 2018 PDF 2,04 MB
 • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | výročná správa za rok 2018 PDF 887,78 kB
 • Centrum sociálnych služieb-DOMINO | výročná správa za rok 2018 PDF 4,06 MB
 • Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom | výročná správa za rok 2018 PDF 1,98 MB
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK