Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročné správy

Výročné správy všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zverejňujú za predchádzajúci kalendárny rok v nasledujúcom roku priebežne, no najneskôr do konca roka.

Počet: 499

 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | výročná správa za rok 2017 PDF 4,61 MB
 • Gymnázium Považská Bystrica | výročná správa za rok 2017 PDF 774,24 kB
 • Centrum sociálnych služieb - KOLONKA | výročná správa za rok 2017 PDF 2,94 MB
 • DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE | výročná správa za rok 2017 PDF 2,22 MB
 • Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom | výročná správa za rok 2017 PDF 2,65 MB
 • Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske | výročná správa za rok 2017 PDF 1,49 MB
 • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | výročná správa za rok 2017 PDF 1014,23 kB
 • Centrum sociálnych služieb LIPOVEC | výročná správa za rok 2017 PDF 4,25 MB
 • Gymnázium Trenčín | výročná správa za rok 2017 PDF 4,71 MB
 • Gymnázium,Jablonská 5,Myjava | výročná správa za rok 2017 PDF 2,18 MB
 • SOŠ technická Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2017 PDF 576,83 kB
 • Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2017 PDF 1,45 MB
 • Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica | výročná správa za rok 2017 PDF 3,53 MB
 • Gymnázium Prievidza | výročná správa za rok 2017 PDF 17,52 MB
 • Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín | výročná správa za rok 2017 PDF 912,53 kB
 • Centrum sociálnych služieb - LIPA | výročná správa za rok 2017 PDF 479,96 kB
 • Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA | výročná správa za rok 2017 PDF 4,4 MB
 • SZŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2017 PDF 1,09 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom | výročná správa za rok 2017 PDF 1,57 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne | výročná správa za rok 2017 PDF 691,94 kB
 • Centrum sociálnych služieb-SLOVEN | výročná správa za rok 2017 PDF 5,36 MB
 • Stredná priemyselná škola,Ul.SNP 413/8, Myjava | výročná správa za rok 2017 PDF 913,09 kB
 • Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín | výročná správa za rok 2017 PDF 704,45 kB
 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA,Pruské 294 | výročná správa za rok 2017 PDF 772,31 kB
 • Obchodná akadémia Milana Hodžu | výročná správa za rok 2017 PDF 1,19 MB
 • Stredná športová škola | výročná správa za rok 2017 PDF 1,64 MB
 • Centrum sociálnych služieb-DOMINO | výročná správa za rok 2017 PDF 12,63 MB
 • Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza | výročná správa za rok 2017 PDF 1,3 MB
 • SPŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2017 PDF 322,29 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Juh | výročná správa za rok 2017 PDF 3,06 MB
 • HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM | výročná správa za rok 2017 PDF 650,14 kB
 • CSS - AVE | výročná správa za rok 2017 PDF 5,09 MB
 • Centrum sociálnych služieb - LÚČ | výročná správa za rok 2017 PDF 3,42 MB
 • SOŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2017 PDF 864,68 kB
 • TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE | výročná správa za rok 2017 PDF 885,09 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2017 PDF 3,24 MB
 • Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2017 PDF 1,48 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín | výročná správa za rok 2017 PDF 1,61 MB
 • Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ | výročná správa za rok 2017 PDF 8 MB
 • Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom | výročná správa za rok 2017 PDF 704,56 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca | výročná správa za rok 2017 PDF 3,31 MB
 • Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne | výročná správa za rok 2017 PDF 2,6 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Jesienka | výročná správa za rok 2017 PDF 1,35 MB
 • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica | výročná správa za rok 2017 PDF 998,31 kB
 • SOŠ Partizánske - ZRUSENA | výročná správa za rok 2017 PDF 1,44 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Chmelinec | výročná správa za rok 2017 PDF 3,11 MB
 • Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2017 PDF 1,86 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Partizánske | výročná správa za rok 2017 PDF 799,86 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Bôrik | výročná správa za rok 2017 PDF 6,29 MB
 • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová | výročná správa za rok 2017 PDF 2,32 MB
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK