Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročné správy

Výročné správy všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zverejňujú za predchádzajúci kalendárny rok v nasledujúcom roku priebežne, no najneskôr do konca roka.

Počet: 501

 • Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ | výročná správa za rok 2017 PDF 8 MB
 • Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom | výročná správa za rok 2017 PDF 704,56 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca | výročná správa za rok 2017 PDF 3,31 MB
 • Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne | výročná správa za rok 2017 PDF 2,6 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Jesienka | výročná správa za rok 2017 PDF 1,35 MB
 • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica | výročná správa za rok 2017 PDF 998,31 kB
 • SOŠ Partizánske - ZRUSENA | výročná správa za rok 2017 PDF 1,44 MB
 • Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2017 PDF 1,86 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Chmelinec | výročná správa za rok 2017 PDF 3,11 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Partizánske | výročná správa za rok 2017 PDF 799,86 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Bôrik | výročná správa za rok 2017 PDF 6,29 MB
 • HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci | výročná správa za rok 2017 PDF 3,65 MB
 • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová | výročná správa za rok 2017 PDF 2,32 MB
 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín | výročná správa za rok 2017 PDF 1,04 MB
 • Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce | výročná správa za rok 2017 PDF 2,07 MB
 • Trenčín región, krajská organizácia cestovného ruchu | výročná správa za rok 2017 PDF 7,45 MB
 • Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza | výročná správa za rok 2017 PDF 3,11 MB
 • Jazyková škola Trenčín | výročná správa za rok 2017 PDF 359,4 kB
 • Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN | výročná správa za rok 2017 PDF 4,76 MB
 • Hornonitrianska knižnica v Prievidzi | výročná správa za rok 2017 PDF 2,2 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb | výročná správa za rok 2017 PDF 1,1 MB
 • Centrum tradičnej kultúry v Myjave | výročná správa za rok 2017 PDF 1,54 MB
 • Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín | výročná správa za rok 2017 PDF 2,57 MB
 • Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín | výročná správa za rok 2017 PDF 4,08 MB
 • Centrum sociálnych služieb - DEMY | výročná správa za rok 2017 PDF 3,8 MB
 • Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja | výročná správa za rok 2017 PDF 1,57 MB
 • Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2017 PDF 217,23 kB
 • Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky | výročná správa za rok 2017 PDF 911,57 kB
 • Gymnázium M.R. Štefánika | výročná správa za rok 2017 PDF 1,66 MB
 • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | výročná správa za rok 2017 PDF 959,33 kB
 • Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov | výročná správa za rok 2017 PDF 1006,53 kB
 • Považská knižnica v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2017 PDF 1,79 MB
 • Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá | výročná správa za rok 2017 PDF 900,8 kB
 • Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave | výročná správa za rok 2017 PDF 6,96 MB
 • Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2017 PDF 1,71 MB
 • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi | výročná správa za rok 2017 PDF 1,61 MB
 • Gymnázium Púchov | výročná správa za rok 2017 PDF 920,11 kB
 • Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie | výročná správa za rok 2017 PDF 5,52 MB
 • Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2017 PDF 562,97 kB
 • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne | výročná správa za rok 2017 PDF 1,58 MB
 • Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2017 PDF 1,17 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov | výročná správa za rok 2017 PDF 613,59 kB
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | výročná správa za rok 2017 PDF 4,61 MB
 • Gymnázium Považská Bystrica | výročná správa za rok 2017 PDF 774,24 kB
 • Centrum sociálnych služieb - KOLONKA | výročná správa za rok 2017 PDF 2,94 MB
 • DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE | výročná správa za rok 2017 PDF 2,22 MB
 • Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom | výročná správa za rok 2017 PDF 2,65 MB
 • Centrum sociálnych služieb LIPOVEC | výročná správa za rok 2017 PDF 4,25 MB
 • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | výročná správa za rok 2017 PDF 1014,23 kB
 • Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske | výročná správa za rok 2017 PDF 1,49 MB
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK