Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročné správy

Výročné správy všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zverejňujú za predchádzajúci kalendárny rok v nasledujúcom roku priebežne, no najneskôr do konca roka.

Počet: 501

 • Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia | výročná správa za rok 2017 PDF 704,45 kB
 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA,Pruské 294 | výročná správa za rok 2017 PDF 772,31 kB
 • Obchodná akadémia Milana Hodžu | výročná správa za rok 2017 PDF 1,19 MB
 • Stredná športová škola | výročná správa za rok 2017 PDF 1,64 MB
 • Centrum sociálnych služieb-DOMINO | výročná správa za rok 2017 PDF 12,63 MB
 • Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza | výročná správa za rok 2017 PDF 1,3 MB
 • SPŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2017 PDF 322,29 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Juh | výročná správa za rok 2017 PDF 3,06 MB
 • HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM | výročná správa za rok 2017 PDF 650,14 kB
 • CSS - AVE | výročná správa za rok 2017 PDF 5,09 MB
 • Centrum sociálnych služieb - LÚČ | výročná správa za rok 2017 PDF 3,42 MB
 • SOŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2017 PDF 864,68 kB
 • TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE | výročná správa za rok 2017 PDF 885,09 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2017 PDF 3,24 MB
 • Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2017 PDF 1,48 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín | výročná správa za rok 2017 PDF 1,61 MB
 • Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ | výročná správa za rok 2017 PDF 8 MB
 • Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom | výročná správa za rok 2017 PDF 704,56 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca | výročná správa za rok 2017 PDF 3,31 MB
 • Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne | výročná správa za rok 2017 PDF 2,6 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Jesienka | výročná správa za rok 2017 PDF 1,35 MB
 • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica | výročná správa za rok 2017 PDF 998,31 kB
 • SOŠ Partizánske - ZRUSENA | výročná správa za rok 2017 PDF 1,44 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Chmelinec | výročná správa za rok 2017 PDF 3,11 MB
 • Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2017 PDF 1,86 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Partizánske | výročná správa za rok 2017 PDF 799,86 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Bôrik | výročná správa za rok 2017 PDF 6,29 MB
 • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová | výročná správa za rok 2017 PDF 2,32 MB
 • HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci | výročná správa za rok 2017 PDF 3,65 MB
 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín | výročná správa za rok 2017 PDF 1,04 MB
 • DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE | výročná správa za rok 2016 PDF 2,51 MB
 • Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza | výročná správa za rok 2016 PDF 3,14 MB
 • Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín | výročná správa za rok 2016 PDF 766,39 kB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb | výročná správa za rok 2016 PDF 1,16 MB
 • Hornonitrianska knižnica v Prievidzi | výročná správa za rok 2016 PDF 2,16 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne | výročná správa za rok 2016 PDF 994,87 kB
 • Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín | výročná správa za rok 2016 PDF 3,65 MB
 • Považská knižnica v Považskej Bystrici | výročná správa za rok 2016 PDF 2,36 MB
 • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne | výročná správa za rok 2016 PDF 1,65 MB
 • Centrum sociálnych služieb - LIPA | výročná správa za rok 2016 PDF 4,19 MB
 • Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov | výročná správa za rok 2016 PDF 929,32 kB
 • Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá | výročná správa za rok 2016 PDF 1,11 MB
 • Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín | výročná správa za rok 2016 PDF 4,47 MB
 • Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza | výročná správa za rok 2016 PDF 1,19 MB
 • Centrum sociálnych služieb - KOLONKA | výročná správa za rok 2016 PDF 5,96 MB
 • Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky | výročná správa za rok 2016 PDF 900,53 kB
 • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi | výročná správa za rok 2016 PDF 472,95 kB
 • Centrum sociálnych služieb-DOMINO | výročná správa za rok 2016 PDF 7,05 MB
 • Gymnázium Púchov | výročná správa za rok 2016 PDF 961,79 kB
 • Centrum sociálnych služieb LIPOVEC | výročná správa za rok 2016 PDF 4,03 MB
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK