Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročné správy

Výročné správy všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zverejňujú za predchádzajúci kalendárny rok v nasledujúcom roku priebežne, no najneskôr do konca roka.

Počet: 499

 • Centrum sociálnych služieb - LÚČ | výročná správa za rok 2016 PDF 3,86 MB
 • Gymnázium M.R. Štefánika | výročná správa za rok 2016 PDF 1,78 MB
 • Gymnázium,Jablonská 5,Myjava | výročná správa za rok 2016 PDF 2,22 MB
 • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica | výročná správa za rok 2016 PDF 1,17 MB
 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín | výročná správa za rok 2016 PDF 945,16 kB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom | výročná správa za rok 2016 PDF 1,85 MB
 • Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2016 PDF 1,79 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2016 PDF 3,49 MB
 • SOŠ technická Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2016 PDF 568,66 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca | výročná správa za rok 2016 PDF 2,79 MB
 • Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske | výročná správa za rok 2016 PDF 1,36 MB
 • Gymnázium Trenčín | výročná správa za rok 2016 PDF 4,4 MB
 • Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica | výročná správa za rok 2016 PDF 893,01 kB
 • Gymnázium Prievidza | výročná správa za rok 2016 PDF 16,66 MB
 • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | výročná správa za rok 2016 PDF 748,43 kB
 • SOŠ Partizánske - ZRUSENA | výročná správa za rok 2016 PDF 1,1 MB
 • Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ | výročná správa za rok 2016 PDF 9,73 MB
 • Stredná priemyselná škola,Ul.SNP 413/8, Myjava | výročná správa za rok 2016 PDF 906,76 kB
 • Centrum sociálnych služieb - Chmelinec | výročná správa za rok 2016 PDF 2,18 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Jesienka | výročná správa za rok 2016 PDF 2,4 MB
 • Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia | výročná správa za rok 2016 PDF 3,91 MB
 • Obchodná akadémia Milana Hodžu | výročná správa za rok 2016 PDF 1,95 MB
 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA,Pruské 294 | výročná správa za rok 2016 PDF 1,1 MB
 • SZŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2016 PDF 776,46 kB
 • Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN | výročná správa za rok 2016 PDF 7,63 MB
 • SPŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2016 PDF 342,46 kB
 • Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie | výročná správa za rok 2016 PDF 5,57 MB
 • CSS - AVE | výročná správa za rok 2016 PDF 4,35 MB
 • Centrum sociálnych služieb - DEMY | výročná správa za rok 2016 PDF 3,18 MB
 • Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom | výročná správa za rok 2016 PDF 1,76 MB
 • HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci | výročná správa za rok 2016 PDF 3,79 MB
 • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | výročná správa za rok 2016 PDF 1,22 MB
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín | výročná správa za rok 2016 PDF 1,7 MB
 • Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce | výročná správa za rok 2016 PDF 3,7 MB
 • Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja | výročná správa za rok 2016 PDF 1,37 MB
 • Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom | výročná správa za rok 2016 PDF 997,51 kB
 • SOŠ Považská Bystrica | výročná správa za rok 2016 PDF 676,73 kB
 • Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA | výročná správa za rok 2016 PDF 3,58 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Juh | výročná správa za rok 2016 PDF 2,53 MB
 • Stredná športová škola | výročná správa za rok 2016 PDF 1,86 MB
 • Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom | výročná správa za rok 2016 PDF 2,05 MB
 • Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou | výročná správa za rok 2016 PDF 747,16 kB
 • Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne | výročná správa za rok 2016 PDF 2,28 MB
 • Centrum sociálnych služieb - Partizánske | výročná správa za rok 2016 PDF 419,33 kB
 • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová | výročná správa za rok 2016 PDF 1,96 MB
 • Jazyková škola Trenčín | výročná správa za rok 2016 PDF 361,15 kB
 • HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM | výročná správa za rok 2016 PDF 720,42 kB
 • Centrum sociálnych služieb-SLOVEN | výročná správa za rok 2016 PDF 5,17 MB
 • Trenčín región, krajská organizácia cestovného ruchu | výročná správa za rok 2016 PDF 3,27 MB
 • Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza | výročná správa za rok 2016 PDF 3,14 MB
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK