Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Podnikanie

Pre úspešný hospodársko-ekonomický rozvoj v regióne je kľúčovým predpokladom vytváranie kvalitného a motivujúceho podnikateľského prostredia. Relevantné informácie sa stávajú súčasťou vedomostnej ekonomiky a poskytujú priestor pre zvýšenie priemyselných a podnikateľských aktivít v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Trenčiansky samosprávny kraj, hoci nemá priame kompetencie v oblasti priemyslu či podnikania, je zo zákona zodpovedný za všestranný rozvoj svojho územia (§11 zákona č. 539/2008 Z.z. o regionálnom rozvoji, kde je stanovené, že VÚC podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj regiónu, zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov). Zámerom TSK je v nadväznosti na uvedené zákony pomáhať podnikateľom pri:

  • vytváraní investičného a podnikateľského prostredia v Trenčianskom kraji
  • propagovaní investičného prostredia regiónu, so zameraním predovšetkým na malých a stredných podnikateľov
  • podporovaní vzniku spoločných hospodárskych kooperácií
  • podporovaní rozvoja konkurenčného a inovačného prostredia v Trenčianskom samosprávnom kraji
  • poskytovaní informácii o aktivitách TSK pre podporu rozvoja podnikateľského prostredia
  • poskytovaní informácií o možnostiach financovania projektov pre zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov a podnikateľského prostredia

Aktuality

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK