Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Semináre pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

Riadiaci orgán v spolupráci s Regionálnymi poradenskými centrami SK-CZ organizuje seminár pre prijímateľov zameraný na výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08.

Na Seminár pre prijímateľov konaný dňa 20. novembra 2019 v Trenčíne na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A sa prihláste prostredníctvom priloženej návratky. Vyplnenú návratku zašlite na emailovú adresu: jana.vankova@tsk.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Regionálne poradenské centrum SK-CZ na tel. čísle 032/6555413 alebo 032/6555415 alebo e-mailom viera.birosikova@tsk.sk, jana.vankova@tsk.sk

Bližšie informácie o ďalších termínoch konania v jednotlivých krajských mestách a možnosti prihlásenia sa nájdete na link: https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/seminare

Seminára pre prijímateľov sa zároveň môžu zúčastniť aj úspešní prijímatelia v predošlých výzvach na predkladanie žiadostí o NFP.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK