Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prehľad EÚ Projektov

Schválené projekty na území Trenčianskeho kraja

V programovacom období 2007-2013 boli v rámci operačných programov NSRR, Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR k 15.3. 2012 schválené nasledovné projekty, ktorých realizácia sa uskutoční na území TSK

Projekty schválené organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

Zoznam projektov podporených z prostriedkov rôznych grantových schém.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK