Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rozvojový plán NUTS II Západné Slovensko

Rozvojový plán NUTS II Západné Slovensko je dokument poskytujúci východiská, ako postupovať pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ, konkrétne zo štrukturálnych fondov (EFRR, ESF), Fondu súdržnosti (FS), Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD) a Európskeho rybárskeho fondu (EFF) v rámci budúceho programovacieho obdobia 2007 – 2013.

Globálnym cieľom Rozvojového plánu NUTS II Západné Slovensko je „... využitím vnútorného potenciálu urýchliť rozvoj regiónu a tým zabezpečiť zvýšenie jeho konkurencieschopnosti, investovaním do infraštruktúry zlepšiť životné podmienky jeho obyvateľov a návštevníkov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK