Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Fond mikroprojektov

LogoLogo

Trenčiansky samosprávny kraj je Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR (Riadiaci orgán OP CS SR-ČR 2007-2013) určený Správcom Fondu mikroprojektov na slovenskej strane hranice a na českej strane je Správcom Fondu mikroprojektov Region Bílé Karpaty.

Oznámenie pre prijímateľov!

Informácie o aktuálnom stave preplácania finančných prostriedkov nájdete na link:
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/

Výzva na predkladanie žiadostí o FP č. 18 (PDFPDF, 218 KB)
Príručka pre žiadateľa s formulárom žiadosti o FP (ZIP ZIP, 1 964 KB)
Konzultačné dni (PDFPDF, 59 KB)

Dokumenty na stiahnutie:

Dokumenty pre žiadateľa:

Pomôcka na vyplnenie rozpočtu (PDF PDF, 913 KB)

Dokumenty pre prijímateľa:

Informácia pre príjemcov z 18. výzvy na predkladanie žiadostí o FP ( PDF PDF, 426 KB)

Dokumenty k Príručke pre príjemcu:

Povinné zverejňovanie zmlúv
PUBLICITA na úrovni mikroprojektů ( PDF PDF, 540 KB)
Postupy při zadávání zakázek (PDF PDF, 115 KB)

Finančné limity po zriadeni EKS (PDF PDF, 205 KB)
Limity VO od 1.1.2014 (PDF PDF, 34 KB)
Limity VO od 1.7.2013 (PDF PDF, 33 KB)
Limity VO - SR (PDF PDF, 32 KB)

Výdavky na cezhraničného partnera
(PDF PDF , 308 KB),(XLS XLS, 1659 KB)
Príručka pre príjemcov (PDF PDF, 549 KB)
Záverečná správa (RTF RTF, 1089 KB)
Zoznam deklarovaných vydavkov (PDF PDF, 39 KB) (XLS XLS, 2609 KB)
Prehlásenie o bezdĺžnosti (RTF RTF, 1696 KB)
Prehlásenie o ukončení mikroprojektu (RTF RTF, 8870 KB)
Prehlásenie k DPH (RTF RTF, 1685 KB)
Postupy kontroly (PDF PDF, 257 KB)
Dokladovanie výdavkov (PDF PDF, 384 KB)

Ostatné dokumenty:

Úspešné mikroprojekty 2 (PDF PDF, 8,6 MB)
Úspešné mikroprojekty (PDF PDF, 19,8 MB)
Čestné prehlásenie k zmluve o poskytnutí FP  (RTF RTF, 732 KB)
Podpisové vzory
 (RTF RTF, 5349 KB)
Logá
Pravidlá oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o zmenu údajov
(RTF RTF, 15408 KB)
Prehlásenie  k DPH(RTF RTF, 1659 KB) NOVÉ!
Harmonogram realizácie aktivit mikroprojektu  (PDF PDF , 26 KB), (XLS XLS, 60 KB)
Pracovný výkaz od 2.2.2015 (PDF PDF, 271 KB), (XLS XLS, 908 KB)

Výsledky 1. výzvy:

1.výzva FMP-výsledky SR  (zipZIP, 768 KB)
1.výzva FMP-výsledky ČR (zipZIP, 447 KB)

Výsledky 2. výzvy:
2.výzva FMP-výsledky SR   (zipZIP, 1253 KB)
2.výzva FMP-výsledky ČR  (zipZIP, 424 KB) 

Výsledky 3. výzvy:
3.výzva FMP-výsledky SR   (zipZIP, 531 KB)
3.výzva FMP-výsledky ČR  (zipZIP, 427 KB) 

Výsledky 4. výzvy:
4.výzva FMP-výsledky SR   (zipZIP, 560 KB)
4.výzva FMP-výsledky ČR  (zipZIP, 859 KB) 

Výsledky 5. výzvy:
5.výzva FMP-výsledky SR   (zipZIP, 563 KB)
5.výzva FMP-výsledky ČR  (zipZIP, 1020 KB)

Výsledky 6. výzvy:
6.výzva FMP-výsledky SR (zipZIP, 689 KB)
6.výzva FMP-výsledky ČR (zipZIP, 224 KB)

Výsledky 9. výzvy:
9.výzva FMP-výsledky SR (zipZIP, 561 KB)
9.výzva FMP-výsledky ČR (zipZIP, 271 KB)

Výsledky 12. výzvy:
12._vyzva_FMP_-_vysledky_SR (ZipZIP, 503 KB)
12._vyzva_FMP_-_vysledky_CR ( logoZIP, 880 KB)

Výsledky 15. výzvy:
15._vyzva_FMP_-_vysledky_SR (ZipZIP, 439 KB)

Výsledky 18. výzvy:
18._vyzva_FMP_-_vysledky_SR (ZipZIP, 1 493 KB)
Prehľad schválených MP po uvoľnení FP (PDFPDF, 296 KB)

Kontaktné údaje:

Adresa:
Trenčiansky samosprávny kraj
odbor regionálneho rozvoja
oddelenie programu cezhraničnej spolupráce
K dolnej stanici 7282/20A,
Trenčín 911 01
E-mail:
fmp@tsk.sk

Kontaktné osoby:
Ing. Viera Bírošíková
032/6555 413
viera.birosikova@tsk.sk

Ing. Ján Matej
032/6555 410
jan.matej@tsk.sk

Andrea Molnárová, B.S.B.A
032/6555 416
andrea.molnarova@tsk.sk

Ing. Ivana Čarnogurská
032/6555 414
ivana.carnogurska@tsk.sk

Ing. Jana Vanková
032/6555 415
jana.vankova@tsk.sk

Ing. Martina Laššová
032/6555 408
martina.lassova@tsk.sk

Ing. Andrea Fraňová
032/6555 423
andrea.franova@tsk.sk

 k zmluve o poskytnutí FP
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK