Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Čo môžete v TSK študovať?

Čo môžem v Trenčianskom kraji študovať?

Odpoveď na túto otázku Vám môže dať aj dokument s názvom Všeobecne záväzné nariadenie o o počte tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku.

Je to dokument, ktorý je zložito nazvaný podľa platnej legislatívy, ale dá sa mu ľahko porozumieť. Má niekoľko stĺpcov. Dôležitý je druhý stĺpec, štvrtý stĺpec a piaty stĺpec.

V druhom stĺpci je uvedený názov školy, v štvrtom stĺpci názov odboru, ktorý sa dá na danej škole študovať a v piatom stĺpci počet tried, ktoré sa budú otvárať na uvedenej škole v príslušnom školskom roku.

Na stredných odborných školách aj na niektorých priemyslovkách sú odbory, ktoré možno študovať, rozdelené na študijné odbory a učebné odbory.

Štúdium na študijných  odboroch trvá spravidla 4 roky (na niektorých 8 rokov, ak ide o gymnaziálne 8-ročné štúdium, alebo 5 rokov na hotelovej akadémii) a končí maturitnou skúškou s maturitným vysvedčením.

Štúdium na učebných odboroch trvá spravidla 3 roky (pre žiakov, ktorí sa rozhodnú študovať dvojodbory ako je cukrár kuchár alebo cukrár pekár štúdium trvá 4 roky) a končí  záverečnou skúškou  s výučným listom.

Pre žiakov, ktorí skončia základnú školu v nižšom ako 9. ročníku, sú určené 2 ročné učebné odbory, a ich štúdium končí záverečnou skúškou.

Počet žiakov v triede môže byť minimálne 17maximálne 31. Ak je trieda zložená z 2 príbuzných odborov, tak v každom odbore môže byť prijatých maximálne 12 žiakov a minimálne 8 žiakov. V umeleckých odboroch môže byť v skupine minimum 5 žiakov a maximum 9 žiakov. Počty žiakov v skupinách odborov určuje platná legislatíva.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK