Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Bc. Rudolf Pečenkár

Bc. Rudolf Pečenkár

Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom

Navrhovaný: Bc. Rudolf Pečenkár
Navrhovateľ: Ing. Ján Hargaš, PhD., riaditeľ školy

Odôvodnenie návrhu: Pán Bc. Rudolf Pečenkár pôsobí v pedagogickej činnosti na Strednej odbornej škole, Piešťanská, Nové Mesto nad Váhom od roku 2005 ako majster odbornej výchovy, v učebnom odbore stolár. Napriek tomu, že remeslá nie sú príliš populárne, svojim zapálením, pracovitosťou a usilovnosťou dokáže žiakov inšpirovať, vytvárať tvorivú atmosféru a vzbudiť ich záujem o rozvíjanie vedomostí a zručností vo svojej budúcej profesii.

Významným spôsobom prezentuje už niekoľko rokov školu na výstavách: „Stredoškolák“ v Trenčíne, či „Mladý Tvorca“ v Nitre, kde získal mnohé uznania odbornej i laickej verejnosti. Postupne získal ocenenia TOP výrobkov – „Zrubová chata“ za rok 2007, 1.miesto v roku 2011 za „Stavebnicu bager“ a „Čestné uznanie hejtmana kraje Vysočina za Řemeselne zdařilý výrobek“. Svojim aktívnym prístupom dokázal zorganizovať a zrealizovať so žiakmi kompletnú rekonštrukciu odbornej dielne pre potreby praktického vyučovania. Aj napriek jeho relatívne mladému veku je vzorom i pre starších pedagogických kolegov.

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK