Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ing. Eva Žernovičová

Ing. Eva Žernovičová

Gymnázium Považská Bystrica

Navrhovaný: Ing. Eva Žernovičová
Navrhovateľ: RNDr. Mária Vydrová, riaditeľka školy

Odôvodnenie návrhu: Ing. Eva Žernovičová pracuje na Gymnáziu Považská Bystrica od roku 1986 ako učiteľka predmetov informatika a aplikovaná ekonómia. Patrí k skúseným a vysoko erudovaným zamestnancom školy. Náročné pracovné úlohy sú pre ňu motiváciou a výzvou a aj preto sa podieľala na tvorbe a realizácii troch úspešných projektov. V prvých dvoch veľkých projektoch Európskeho sociálneho fondu (ESF) týkajúcich sa tvorby a experimentálneho overovania vzdelávacieho kurikula na Gymnáziu Považskej Bystrici pracovala v riadiacich tímoch projektov. V rámci predmetu aplikovaná ekonómia a v spolupráci s neziskovou organizáciou Junior Achievement dosiahli žiaci pod jej vedením 1. miesto v celoslovenskej súťaži „Top študentský tím“ a 1. miesto v celoslovenskej súťaži o najlepší manažérsky tím udelenej na veľtrhu študentských spoločností.

V januári 2014 dosiahli žiaci školy pod jej vedením 1. miesto v celoslovenskej súťaži ZENIT v programovaní: kategória WEB DESIGN. K jej pracovným a ľudským vlastnostiam patrí predovšetkým schopnosť nachádzať efektívne riešenia problémov, iniciatíva a samostatnosť, dôslednosť, vysoká náročnosť na seba aj ostatných a zároveň ochota nezištne pomôcť.

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK