Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ing. Ján Koštial

Ing. Ján Koštial

Stredná odborná škola Stará Turá

Navrhovaný: Ing. Ján Koštial
Navrhovateľ:Ing. Milan Duroška, riaditeľ školy

Odôvodnenie návrhu: Ing. Ján Koštial pracuje na Strednej odbornej škole Stará Turá od roku 1988 ako učiteľ odborných elektrotechnických predmetov. Od začiatku sa aktívne zapájal do rôznych mimoškolských aktivít a bohatej krúžkovej činnosti a naďalej sa angažuje hlavne v oblasti súťaží SOČ, ZENIT, ENERSOL.SK, robotické súťaže. Úspechy žiakov v súťažiach žiakov, ktorých viedol metodicky, resp. v spolupráci s ďalšími učiteľmi):

  1. 1. miesto žiaka v celoštátnom kole súťaže 3V (veda, výskum, vývoj) 2011 v Trenčíne
  2. 1. miesto žiaka v celoštátnom kole SOČ v elektronike 2011
  3. 1. miesto žiaka v celoštátnom kole ZENIT v elektronike 2010/2011

Veľmi významná je jeho práca v projektoch školy a spolupráca s firmami:

  1. podieľal sa na budovaní fotovoltického systému školy a tiež pri vzdelávaní žiakov v tejto problematike,
  2. v spolupráci so žiakmi bol jedným z hlavných budovateľov laboratória Inteligentných elektroinštalácií v spolupráci s firmou ABB – prvého svojho druhu na Slovensku,
  3. významne sa podieľal aj na výučbe problematiky riadenia systémom SIEMENS Simatic,  systémoch PLC a tvorbe učebných pomôcok k tejto problematike,

zatiaľ poslednou jeho aktivitou je vybudovanie nového laboratória Automatizácie a riadenia v spolupráci s firmou ELSTER a zaradenie problematiky do výučby, čo významne podporí aktuálnosť aj kvalitu vzdelávania a spoluprácu s firmami a v konečnom dôsledku lepšie uplatnenie absolventov školy na trhu práce.

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK