Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Mgr. Jozef Fabuľa

Mgr. Jozef Fabuľa

Gymnázium Ľ. Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín

Navrhovaný: Mgr. Jozef Fabuľa
Navrhovateľ: Mgr. Štefan Marcinek, riaditeľ školy

Odôvodnenie návrhu: Mgr. Jozef Fabuľa je pedagogický zamestnanec s 39 ročnou praxou. Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra Trenčín pracuje od roku 1993 ako učiteľ predmetov dejepis, telesná a športová výchova. Aktívne sa zapojil do projektu „Elektronizácia vzdelávania systému regionálneho školstva“. Podieľal sa na príprave a účasti na prvej medzinárodnej študentskej konferencii v Olomouci s prezentáciou regiónu a jeho osobností so zameraním na vojnové udalosti. Nad rámec základných povinností absolvoval kvalifikačnú skúšku z telesnej výchovy v rámci zavádzania netradičných športov do predmetu telesná výchova s názvom – Korfball. Vedie a trénuje korfballové družstvo Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín, účastníka prvej Slovenskej národnej korfballovej ligy.

Vychoval reprezentantov Slovenskej republiky v korfbale a podieľal sa na ich príprave na Majstrovstvá Európy v Holandsku. Pán Mgr. Jozef Fabuľa je v kolektíve obľúbený, k práci pristupuje vždy zodpovedne, je ochotný pomáhať mladším kolegom a aktívne sa zapája do realizácie projektov súvisiacich s modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu. Svojím športovým duchom a spôsobom života propaguje mladej generácii zdravý životný štýl.

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK