Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Mgr. Ľubomír Vida

Mgr. Ľubomír Vida

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Navrhovaný: Mgr. Ľubomír Vida

Navrhovateľ:

Ing. Stanislav Baran, zástupca riaditeľa školy

Odôvodnenie návrhu: Mgr. Ľubomír Vida začínal pracovať na Základnej deväťročnej škole S. Chalupku 1 Prievidza ako učiteľ. V roku 1980 pokračoval vo svojej pedagogickej kariére na Strednom odbornom učilišti baníckom Prievidza najprv ako učiteľ a potom 6 rokov ako zástupca riaditeľa. Od roku 1996 vykonáva funkciu riaditeľa Obchodnej akadémie Prievidza, ktorá patrí v okrese Prievidza k najlepším odborným školám. Trvale dosahuje výborné výsledky v stredoškolských súťažiach a olympiádach. Počas funkčných období Mgr. Ľubomíra Vidu sa zrealizovalo množstvo úspešných projektov, kde sa čerpali dotácie z ESF. Obchodná akadémia Prievidza patrí v informačnej technike k najvybavenejším školám. Absolventi školy nemajú problém uplatniť sa v praxi alebo v ďalšom štúdiu.

Svojím cieľavedomým, rozvážnym a empatickým konaním si Mgr. Ľubomír Vida za roky vo funkcii riaditeľa vybudoval na škole prirodzenú autoritu. Je náročný na seba i na svojich podriadených, ale zároveň sa snaží byť aj spravodlivý. Kolektív pedagogických i nepedagogických pracovníkov si ho váži ako vzdelaného, čestného a dôstojného čelného predstaviteľa Obchodnej akadémie Prievidza.

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK