Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Mgr. Margita Liščáková

Mgr. Margita Liščáková

Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne

Navrhovaný: Mgr. Margita Liščáková
Navrhovateľ: Ing. Anna Krupičková, poverená riadením školy

Odôvodnenie návrhu: Mgr. Margita Liščáková pracuje na Strednej odbornej škole sklárskej Lednické Rovne od roku 1996 ako učiteľka francúzskeho jazyka, výtvarných predmetov, dejín výtvarnej kultúry a pedagogických predmetov vo vyššom odbornom vzdelávaní. Je kreatívna pedagogická pracovníčka, ktorá v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu aplikuje motivačné a tvorivé vyučovacie metódy, využíva informačné technológie, vytvára odborné pomôcky a materiály. Aktívne pracovala na tvorbe a inovácií školských vzdelávacích programov.

V rokoch 2000 a 2001 sa úspešne podieľala na medzinárodnej spolupráci v rámci zahraničných stáží vo Vannes – le – Châtel, v roku 2011 v Trevise v Taliansku a v roku 2012 v Córdobe v Španielsku. Svojou aktivitou sa podieľala na prjektoch Leonardo da Vinci. Významnou mierou sa spolupodieľala na tvorbe viacjazyčného sklárskeho slovníka. Je zapojená i do projektu v rámci spoločnej spolupráce stredných odborných škôl a zamestnávateľov na projekte „Švajčiarskeho finančného mechanizmu - Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK