Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Mgr. Peter Bulík

Mgr. Peter Bulík

Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou

Navrhovaný: Mgr. Peter Bulík
Navrhovateľ: Mgr. Július Mátéffy, zástupca riaditeľa školy
RNDr. Marián Kovalčík, zástupca riaditeľa školy

Odôvodnenie návrhu:Mgr. Peter Bulík pracuje na Strednej odbornej škole Juraja Ribaya od roku 1984. Od roku 1994 vykonáva funkciu riaditeľa tejto školy. Počas jeho pôsobenia prešla škola výraznými zmenami. Zásluhou jeho vysokého pracovného nasadenia, flexibilite, manažérskeho myslenia a schopnosti efektívneho riadenia sa stala škola komplexným výchovno-vzdelávacím zariadením V roku 2004 sa na základe projektu, ktorý menovaný osobne vypracoval zrealizovala zo štrukturálnych fondov EU komplexná modernizácia budovy školy. Podporuje žiacke projekty a aktívne pomáha pri ich realizácii. Podieľa sa na rozvoji spolupráce školy s firmami v regióne a v širokom okolí pri odbornom vzdelávaní. Škola dvakrát po sebe získala Cenu renomovaného ekonomického týždenníka TREND. (2011 a 2012)

Dlhodobo pôsobil vo funkcii predsedu Komisie školstva, kultúry, mládež a športu pri zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Mgr. Peter Bulík je cieľavedomý a vytrvalý pri realizácii vytýčených cieľov. Má nadštandardné pracovné nasadenie, rád presadzuje nové trendy a nebojí sa ich realizovať v pracovnom procese. Jeho silnou stránkou je zodpovednosť, komunikatívnosť, otvorenosť, schopnosť argumentácie, ochota pomôcť a viesť konštruktívne diskusie, prístupnosť k ľuďom a presadzovať efektívne riešenia.

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK