Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ocenení za rok 2016

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja udeľuje ďakovný list kolektívu pedagógov Gymnázia v Považskej Bystrici. V roku 2006 začal pracovný tím pod vedením riaditeľky školy RNDr. Márie Vydrovej v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom vytvárať úplne novú koncepciu vyučovania, ktorá zasahovala všetky oblasti – celkovú filozofiu vzdelávania, jeho obsah, organizáciu, metódy, hodnotenie žiackeho výkonu a tvorbu pomôcok. Cieľom inovácie bolo vytvoriť moderný výchovno-vzdelávací program školy založený na rozvoji kľúčových kompetencii žiakov. Práca na príprave, priebehu a hodnotení experimentálneho výchovno-vzdelávacieho programu priniesla zamestnancom školy veľké odborné aj osobnostné obohatenie, ktoré sa premieta aj do ich súčasných pracovných výsledkov. V januári 2017 schválilo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky experiment ako platný alternatívny školský vzdelávací program pre gymnáziá. Za desaťročnú profesionálne odvedenú prácu patrí pedagógom školy prejav vďaky a uznania.

Ing. Michal Slaninka

16. mája 2017 |

odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou - zástupca riaditeľa školy

PaedDr. Darina Fedorová

16. mája 2017 |
Gymnázium Partizánske

Mgr. Danka Školková

16. mája 2017 |

Gymnázium Púchov

Ing. Anna Ponická

16. mája 2017 |
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica

Ing. Marcela Šimíčková

16. mája 2017 |

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne

Ing. Ľudmila Kollárová

16. mája 2017 |
Spojená škola Nováky

Mgr. Zuzana Cigáňová

16. mája 2017 |

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Prievidza

Bc. Ondrej Šadlák

16. mája 2017 |

Stredná odborná škola, Považská Bystrica

PaedDr. Zdenka Andréziová

16. mája 2017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom

Ing. Janka Šimáčková

16. mája 2017 |

Stredná odborná škola Púchov

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK