Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Participatívne rozpočty na stredných školách

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK") v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS") vyhlásil výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v školskom roku 2018/2019.

Alokácia na výzvu: 16 000,- eur
Výška účelovej dotácie pre jednu školu: 1000,- eur.
Dátum vyhlásenia výzvy: 10.10.2018
Dátum ukončenia platnosti výzvy: 20.10.2018 (do 23:59 hod.)

Celé znenie výzvy nájdete v priloženom dokumente.

Pred vyplnením prihlasovacieho formulára si pozorne prečítajte podmienky výzvy a prílohu č. 2 výzvy. Prihlásením sa do výzvy sa zaväzujete tieto podmienky dodržať.

Prihlasovací formulár

Viac informácií sa dozviete

www.participacia.eu

www.minv.sk

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK