Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy

Výzva


na voľby členov do orgánu školskej samosprávy
Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji


v y z ý v a


podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov na voľby členov do Rady škôl:

Výzva na voľby členov do Rady školského zariadenia pri Krajskom centre voľného času, Pod Sokolicami 14, TRENČÍN (uzávierka do 05.11.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, POVAŽSKÁ BYSTRICA (uzávierka do 11.11.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Ul. slovenských partizánov 1129/49, POVAŽSKÁ BYSTRICA (uzávierka do 20.11.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Strednej odbornej škole, T. Vansovej 32, PRIEVIDZA (uzávierka do 04.12.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, PRIEVIDZA (uzávierka do 04.12.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Gymnáziu V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, PRIEVIDZA (uzávierka do 12.12.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Strednej odbornej škole, I. Krasku 491, PÚCHOV (uzávierka do 30.01.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Veľkomoravská 14, TRENČÍN (uzávierka do 10.02.2017)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Námestie SNP 5, PARTIZÁNSKE (uzávierka do 30.11.2016)


Každá škola pri voľbe členov do orgánu školskej samosprávy postupuje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK