Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy

Výzva


na voľby členov do orgánu školskej samosprávy
Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji


v y z ý v a


podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov na voľby členov do Rady škôl:

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Gymnáziu, Jablonská 301/5, MYJAVA (uzávierka do 11.5.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, TRENČÍN (uzávierka do 17.5.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Gymnáziu, Ul. 1. mája 905, PÚCHOV (uzávierka do 15.6.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Gymnáziu M. R. Štefánika, Športová 41, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM (uzávierka do 19.6.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Gymnáziu Ivana Bellu, Lipová 15, HANDLOVÁ (uzávierka do 21.6.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Gymnáziu, Školská 234/8, POVAŽSKÁ BYSTRICA (uzávierka do 21.6.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Gymnáziu, Komenského 2/1074, PARTIZÁNSKE (uzávierka do 18.5.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Gymnáziu Janka Jesenského, Radlinského 665/2, BÁNOVCE NAD BEBRAVOU (uzávierka do 4.6.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Športovom gymnáziu, Staničná 6, TRENČÍN (uzávierka do 22.6.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Obchodnej akadémií, Jesenského 259/6, POVAŽSKÁ BYSTRICA (uzávierka do 4.6.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Obchodnej akadémií, F. Madvu 2, PRIEVIDZA (uzávierka do 4.6.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole, Ul. slovenských partizánov 1132/52, POVAŽSKÁ BYSTRICA (uzávierka do 5.6.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole, Ul. SNP 413/8, MYJAVA (uzávierka do 19.6.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, PÚCHOV (uzávierka do 7.5.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, TRENČÍN (uzávierka do 6.6.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM (uzávierka do 6.6.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Pod Sokolice 14, TRENČÍN (uzávierka do 17.5.2016)
Výzva na voľby členov do Rady školy pri Strednej odbornej škole strojníckej, Špotrovcov 341/2, POVAŽSKÁ BYSTRICA (uzávierka do 24.5.2016)


Každá škola pri voľbe členov do orgánu školskej samosprávy postupuje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK