Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy SOŠ sklárska Lednické Rovne

Výzva

na voľby členov do orgánu školskej samosprávy

 

Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji

 

v y z ý v a

 

podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v  znení neskorších predpisov

 

na voľby členov

do Rady školy pri Strednej odbornej škole sklárskej, Súhradka 193,
Lednické Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne

Škola pri voľbe členov do orgánu školskej samosprávy postupuje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK