Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytovatelia sociálnych služieb v TSK

Obec Lúky 00317489 Lúky 105, 02053 Lúky    
Obec Lysá pod Makytou 00317471 Lysá pod Makytou 1, 02054 Lysá pod Makytou    
Obec Malá Čausa 00318272 Malá Čausa 175, 97101 Malá Čausa    
Obec Malé Hoste 00310751 Malé Hoste 191, 95637 Malé Hoste    
Obec Malé Uherce 34006737 Uherecká 110/96, 95803 Malé Uherce    
Obec Malinová 00318281 Malinová 115, 97213 Malinová    
Obec Melčice - Lieskové 00311766 Melčice-Lieskové 119, 91305 Melčice-Lieskové    
Obec Mestečko 00317519 Mestečko 118, 02052 Mestečko    
Obec Mikušovce 00317527 Mikušovce 22, 01857 Mikušovce    
Obec Nadlice 00310786 Nadlice 39, 95632 Nadlice    
Obec Nedašovce 00310808 Nedašovce 66, 95635 Nedašovce    
Obec Nedožery-Brezany 00318302 Družstevná 367/1, 97212 Nedožery-Brezany    
Obec Neporadza 00311821 Neporadza 108, 91326 Neporadza    
Obec Nimnica 00692344 Nimnica 115, 02071 Nimnica    
Obec Nitrianske Pravno 00318337 Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno    
Obec Nitrianske Rudno 00318345 Hlavná 1/82, 97226 Nitrianske Rudno    
Obec Nitrica 00318329 Nitrica 489, 97222 Nitrica    
Obec Omšenie 00311880 Omšenie 330, 91443 Omšenie    
Obec Opatovce nad Nitrou 00318388 Opatovce nad Nitrou 393, 97202 Opatovce nad Nitrou    
Obec Oslany 00318396 Nám. Slobody 3/2, 97247 Oslany    
Obec Papradno 00317594 Papradno 315, 01813 Papradno    
Obec Pečeňany 00310921 Pečeňany 105, 95636 Pečeňany    
Obec Podhradie 00318400 Podhradie 92, 97242 Podhradie    
Obec Podolie 00311928 Podolie 566, 91622 Podolie    
Obec Poluvsie 00318418 Poluvsie 251, 97216 Pravenec    
Obec Poruba 00318426 Poruba 95, 97211 Poruba    
Obec Považany 00311944 Považany 187, 91626 Považany    
Obec Pravenec 00318434 Pravenec 208, 97216 Pravenec    
Obec Pravotice 00310972 Pravotice 44, 95635 Pravotice    
Obec Pruské 00317721 Pruské 1, 01852 Pruské    
Obec Ráztočno 00318469 Morovnianská 464/1, 97231 Ráztočno    
Obec Rybany 00311049 Rybany 415, 95636 Rybany    
Obec Sebedražie 00318485 Hlavná 471/13, 97205 Sebedražie    
Obec Seč 00649074 Seč 133, 97226 Seč    
Obec Sedmerovec 00692301 Sedmerovec 58, 01854 Sedmerovec    
Obec Skačany 00311057 Skačany 451, 95853 Skačany    
Obec Slavnica 00692280 Slavnica 209, 01854 Slavnica    
Obec Streženice 00692336 Školská 152/1, 02001 Streženice    
Obec Šišov 00311138 Šišov 63, 95638 Šišov    
Obec Trenčianska Teplá 00312045 M. R. Štefánika 376/30, 91401 Trenčianska Teplá    
Obec Trenčianska Turná 00312053 Bánovská 86, 91321 Trenčianska Turná    
Obec Trenčianske Jastrabie 00312070 Trenčianske Jastrabie 102, 91322 Trenčianske Jastrabie    
Obec Trenčianske Mitice 00312096 Trenčianske Mitice 164, 91322 Trenčianske Mitice    
Obec Trenčianske Stankovce 00312100 Trenčianske Stankovce 362, 91311 Trenčianske Stankovce    
Obec Tuchyňa 00317837 Tuchyňa 205, 01855 Tuchyňa    
Obec Tužina 00318523 Tužina 75, 97214 Tužina    
Obec Uhrovec 00311201 SNP 86/7, 95641 Uhrovec    
Obec Valaská Belá 00318531 Valaská Belá 1, 97228 Valaská Belá    
Obec Veľká Čausa 00318540 Veľká Čausa 83, 97101 Veľká Čausa    
Obec Veľké Kršteňany 00311278 Veľké Kršteňany 157, 95803 Veľké Kršteňany    
Obec Veľké Uherce 00311294 Veľké Uherce 360, 95841 Veľké Uherce    
Obec Veľký Klíž 00311308 Veľký Klíž 156, 95845 Veľký Klíž    
Obec Vydrná 00692379 Vydrná 51, 02053 Vydrná    
Obec Zamarovce 00687251 Zamarovská 97/1, 91105 Zamarovce    
Obec Záriečie 00317926 Záriečie 190, 02052 Záriečie    
Obec Zemianske Kostoľany 00651001 4. apríla 60/28, 97243 Zemianske Kostoľany    
Obec Zlatníky 00311367 Zlatníky 42, 95637 Zlatníky    
Obec Zliechov 00317969 Zliechov 233, 01832 Zliechov    
OPATRÍME VÁS n. o. 50001868 Hviezdoslavova 475/3, 97101 Prievidza    
Orchidea, n.o. 36119415 Rudolfa Jašíka 158/8, 95801 Partizánske    
OZ Včielka Vrbovce 51752808 Vrbovce 672, 90606 Vrbovce    
OZ VILA VILÔČKA 51690411 Moyzesova 72/8, 01901 Ilava    
Panda n. o. 45738670 Horná Mariková 276, 01803 Horná Mariková    
PE - ES, n. o. 37923251 Diviacka Nová Ves 465, 97224 Diviacka Nová Ves    
PENZION JESEŇ, n. o. 37923731 Malé Kršteňany 184, 95803 Malé Kršteňany    
PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom 42149941 Mlynská 1424, 91441 Nemšová    
PhDr. Slávka Čepelová, PhD. 48080896    
Pokoj v duši n. o. 45732264 Kuzmányho 903/3, 01701 Považská Bystrica    
Provital, občianske združenie 31117236 J. Damku 9/764, 97213 Nitrianske Pravno    
SEBER - dom seniorov Myjava, n. o. 45734437 Nám. M. R. Štefánika 513, 90701 Myjava    
Senior Banky,n.o. 45741328 Diviaky nad Nitricou- časť Banky 536, 97225 Diviaky nad Nitricou    
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 45741191 Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová    
Senior centrum Svätej Kataríny, n. o. 45743975 SNP 26, 97251 Handlová    
Senior Klub, n. o. 45740445 Dvory 581, 02001 Púchov    
Senior Modrová, n.o. 45741336 Modrová 298, 91635 Modrová    
SENIOR Nitrianske Rudno, n.o. 37923510 Hurbanovo Námestie 29, 97201 Bojnice    
Silver generation n. o. 45742049 Školská 502/267, 01701 Považská Bystrica    
Slnečný lúč, n. o. 50323741 Piešťanská 2137/5, 91105 Trenčín    
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Trenčín 00416029 Stromová 5, 91101 Trenčín    
Slovenský zväz sluchovo postihnutých v Trenčíne 36131440 Vajanského 7, 91101 Trenčín    
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OR Považská Bystrica 00698172001 Štefánikova 148/27, 01701 Považská Bystrica    
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o. 36124702 Piaristická 42, 91101 Trenčín    
Sociálne služby Myjava, n.o. 36119610 Nám. M. R. Štefánika 560/4, 90701 Myjava    
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o. 37923617 J. Jesenského 449, 97101 Prievidza    
Spoločná úradovňa samosprávy, n. o.; SÚS n. o. 45734445 Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
Spolu sme Prievidza 42275555 Tenisova 25, 97101 Prievidza    
StarDo,n.o. 50113445 Štefánikova 19, 91101 Trenčín    
StarDOS n.o. 37923099 Gen. M. R. Štefánika 19, 91101 Trenčín    
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná 35595329 Kšinná 70, 95641 Kšinná    
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov sociálnych služieb - Prameň 42020026 Slatina nad Bebravou 53, 95653 Slatina nad Bebravou    
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca 31116981 Bytovky 898/16, 01864 Košeca    
Stredisko Evanjelickej Diakonie 37921258 Royova 774, 02001 Púchov    
STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KANIANKA, n.o. 36119539 Nová 596, 97217 Kanianka    
Sv. Lujza, n. o. 42146003 ul. M. r. Štefánika 29, 97251 Handlová    
SÝKORKA n. o. 45747296 L. Novomeského 2671/3, 91108 Trenčín    
TeKat s. r. o. 47717734 Dedovec 1887/405, 01701 Považská Bystrica    
TRALALA,o.z. 51261740 Pod Juhom 3455/24, 91101 Trenčín    
Účelové zariadenie cirkvi BÉTEL Vrbovce 36131831 Vrbovce 33, 90606 Vrbovce    
Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA" 42149762 Hurbanova 621/13, 90701 Myjava    
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice 42143900 Janka Kráľa 574/17, 97201 Bojnice    
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o. 45731594 Považské Podhradie 204, 01704 Považská Bystrica    
Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n. o. 50451596 Krajné 292, 91616 Krajné    
Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia 00632333 Pod hájom 1291/119, 01841 Dubnica nad Váhom    
Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica 17059186 Trenčianska 727/45, 01851 Nová Dubnica    
Zariadenie pre seniorov Prievidza 00648698 J. Okáľa 6, 97101 Prievidza    
Zariadenie pre seniorov 42372984 Fraňa Kráľa 2688/4, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
Zariadenie pre seniorov 30228271 Lánska 957/32, 01701 Považská Bystrica    
Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková 42280338 Horná Mariková 37, 01803 Horná Mariková    
Ženy pomáhajú ženám 50730592 Horská 1306/27, 95806 Partizánske    
<< < 1 2 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK