Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností

§55 zákona 448/2008

 1. Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností je sociálna služba poskytovaná opatrovníkovi, fyzickej osobe, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka a fyzickej osobe, ktorá si sama nedokáže uplatňovať a chrániť práva a právom chránené záujmy.
 2. Za pomoc podľa odseku 1 sa považuje
  1. zastupovanie fyzickej osoby v konaní o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
  2. súčinnosť pri spisovaní návrhov na súd na začatie konania o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
  3. poskytovanie alebo sprostredkovanie sociálneho poradenstva alebo iného poradenstva s cieľom nájsť možnosti pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov fyzických osôb, ktoré si ich nedokážu sami uplatňovať a chrániť,
  4. spolupráca so zariadeniami, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, súdmi a ďalšími osobami pred začatím konania a počas konania o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
  5. vyhľadávanie a príprava fyzických osôb, ktoré majú záujem vykonávať funkciu opatrovníka28) a príprava opatrovníkov na výkon opatrovníckych práv a povinností.

Mesto Partizánske
obec: Partizánske
Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností | terénna forma
 

Partizánske

Mesto Partizánske, Námestie SNP 212
Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, 95801 Partizánske
Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností | ambulantná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK