Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informačno-poradenské centrum

Zamestnanci:
Ing. Lívia Hánečková, M.A. Pracovník IPC
Mgr. Petra Hinková Čimová Pracovník IPC
Ing. Katarína Vavríková Pracovník IPC

Úlohy oddelenia:

IPC poskytujú potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie. Okrem toho IPC vedú databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy, ktorým posielajú informácie podľa oblastí záujmu; spolupracujú pri príprave a organizácii informačných aktivít, seminárov a školení, vykonávajú prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území kraja, prípadne vykonávajú ďalšie informačné aktivity. V záujme poskytovania jednotných informácií v každom kraji zriadia IPC na svojom webovom sídle sekciu s rovnakou štruktúrou, na plnení ktorej úzko spolupracujú s koordinátorom IPC.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK