Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Lepší Trenčiansky kraj

Zamestnanci:
Mgr. Dávid Cigánik, MBA Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra
Ing. Patrik Čavojský Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra
Ing. Lucia Greschnerová Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra
Ing. Dana Hagarová Hlavná projektová manažérka impl. jednotky horná Nitra
Ing. Jana Kupková Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra
Ing. Eva Masárová analytik regionálnych dát
Mgr. Ida Šestáková Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra
Ing. Magdaléna Švorcová Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra
Mgr. Natália Tĺčiková analytik regionálnych dát
Ing. Anna Žiaková Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra

Úlohy oddelenia:

Oddelenie sa zameriava na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja so zacielením na implementáciu opatrení Akčného plánu transformácie hornej Nitry:

  • pravidelné informovanie verejnosti o cieľoch, postupe a pokroku v transformácii  hornej Nitry
  • rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich zo špecifických priorít rozvoja na úrovni SR do konkrétnych opatrení a projektov prostredníctvom poradenskej a konzultačnej činnosti pre budúcich žiadateľov a realizátorov projektov;
  • dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov;
  • komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora pri implementácii existujúcich projektov;
  • aktívne vyhľadávanie možností financovania, prezentácie príkladov dobrej praxe, sieťovania, vytvárania partnerstiev pre vytvorenie priaznivého prostredia na realizáciu zmeny v regióne.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK