Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie kultúry

Zamestnanci:
Jana Bartošová Referent oddelenia kultúry
Ing. Miroslava Mazánová Referent oddelenia kultúry

Úlohy oddelenia:
 • zabezpečuje koncepčnú a odbornú činnosť v oblasti kultúry,
 • podáva návrhy na zriaďovanie, zlučovanie a zrušenie kultúrnych zariadení,
 • metodicky usmerňuje činnosť kultúrnych zariadení, vypracúva ich zriaďovacie listiny, vyjadruje sa k organizačným poriadkom a ich zmenám,
 • určuje odborné zameranie a špecializáciu kultúrnych zariadení,
 • vytvára organizačné, ekonomické, materiálno-technické a personálne podmienky na činnosť kultúrnych zariadení,
 • spracúva analýzy stavu jednotlivých odvetví kultúry a koncepciu rozvoja kultúry  na území TSK,
 • spolupracuje so zástupcami štátnej správy a miestnej samosprávy v oblasti  kultúry,
 • spracúva a vyhodnocuje štatistické údaje, rozbory a hodnotiace správy z oblasti kultúry,
 • spolupracuje pri realizácii kultúrnych podujatí a aktivít v oblasti kultúrnych poukazov v spolupráci s odborom školstva,
 • zabezpečuje, aby kultúrne zariadenia realizovali kultúrne podujatia prostredníctvom kultúrnych poukazov vhodné pre žiakov a študentov,
 • pripravuje podklady na zúčtovanie poskytnutých dotácií,
 • poskytuje poradenské služby v oblasti metodiky kultúry pre záujemcov z radov samospráv aj širokej verejnosti v spolupráci so svojimi zariadeniami
 • zabezpečuje agendu týkajúcu sa menšín a koordinuje súvisiace činnosti.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK