Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

CSS Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto údržbár / kurič / vodič

Informácie o pracovnom mieste

 • Miesto práce: Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava
 • Termín nástupu: 01.12.2018
 • Termín podávania žiadostí: do 15.11.2018
 • Pracovný pomer: pracovná pozícia je obsadzovaná najskôr na dobu určitú na 1 rok s perspektívou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 • Informácie o plate: Plat bude určený v závislosti v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne vo výške 480,00 €.

Ponúkame stabilné pracovné miesto v jednozmennom pracovnom režime. Pozícia je vhodná pre absolventov. Zamestnancom ponúkame 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce a príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

V žiadosti uveďte:

 • osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, prípadne elektronický kontakt
 • dosiahnuté vzdelanie, názov školy, odbor a rok ukončenia
 • prehľad doterajšej praxe
 • termín možného nástupu do zamestnania
 • súhlas so spracovaním osobných v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR
 • žiadosti je možné zasielať poštou a mailom na dolu uvedené adresy
 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači

Požiadavky na zamestnanca

 • Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie
 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Doklad o absolvovaní odbornej spôsobilosti kuriča v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. , v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré považujú za vyhradené technické zariadenia a v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Ide o odbornú prípravu a spôsobilosť pre obsluhu vyhradených technických zariadení plynových a tlakových:
 • samostatne obsluhovať tlakové nádoby stabilné skup.:

Ab1 – tlaková nádoba, ktorá neobsahuje nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 20 (200)

 • samostatne obsluhovať vyhradené technické zariadenia plynové v rozsahu skup.:

Bf – znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom na 25 Nm3/h okrem zariadení zahrnutých v sk. B písm. g)

Bg – rozvod plynov s pracovným pretlakom do 0,4 MPa

Bh – spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín

medium – zemný plyn

 

 • Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • manuálne schopnosti
 • zručnosť
 • plné nasadenie pri práci a skutočný záujem o prácu
 • odolnosť voči psychickej a fyzickej záťaži
 • časová flexibilita

Kontakt

CSS – Jesienka Myjava,  Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava, PhDr. Hana Feriancová

č. tel.: 034/6212224 alebo 0901 918 531, e-mail: hana.feriancova@cssmyjava.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK