Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium Považská Bystrica prijme ekonóma

Gymnázium,  Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica od 1.9.2013 bude mať škola voľné pracovné miesto.

Pracovné miestovedúci úseku technicko-ekonomických činností

Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru.

Prax: minimálna prax 7 rokov.

Druh práce:

Riadenie  technicko-ekonomického úseku, správa majetku, sledovanie technického stavu majetku v správe školy, verejné obstarávanie a zabezpečovanie nákupov tovarov a služieb, vypracovávanie smerníc školy, vykonávanie analýz rozpočtu a ekonomiky organizácie, znalosť pracovno-právnych, finančných a rozpočtových predpisov a pravidiel.

Znalosti:

Znalosť PC: WORD, EXCEL, INTERNET, vodičské oprávnenie skupiny B,   

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o ukončenom vysokoškolskom štúdiu,(diplom, vysvedčenie), prehľad praxe,

Iné požiadavky

zdravotná spôsobilosť, výpis z registra trestov, predkladá vybraný uchádzač pred uzatvorením pracovného miesta.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK