Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ sklárska Lednické Rovne ponúka pracovné miesto pre pedagóga cudzích jazykov

Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne, prijme v školskom roku 2017/2018 prijme do pracovného od 02.09.2017 učiteľa/učiteľku všeobecnovzdelávaciích  predmetov anglický jazyk - nemecký jazyk.

Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 317/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť , ovládanie štátneho jazyka, nadšenie pre vyučovanie predmetu, záujem pracovať v tíme.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní  a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte do 15.08.2017 na adresu:

Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193
020 61  Lednické Rovne

alebo elektronicky na adresu: info@sossklarska.sk

Bližšie informácie na tel. č.: 0901 918 401, 0901 918 402.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK