Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Spojená škola Partizánske prijme majstrov odbornej výchovy

Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske s organizačnými zložkami

Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske,

Stredná priemyselná škola, Námestie SNP 5, Partizánske,

Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske

 Námestie SNP 5,  958 23   Partizánske

 

príjme do pracovného pomeru majstrov odbornej výchovy v učebných odboroch 3282 F výroba obuvi a 3283 F výroba koženej galantérie v organizačnej zložke Stredná odborná škola  Partizánske.

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore alebo VŠ vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore alebo ÚSO vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore.

Požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Úväzok:

MOV pre učebný odbor výroba obuvi základný

MOV pre učebný odbor výroba koženej galantérie skrátený –75%

Dátum nástupu: 1.9.2014

Zoznam požadovaných dokladov: doklady o vzdelaní, profesijný životopis

Žiadosti o prijatie do zamestnania s ostatnými požadovanými dokladmi posielajte na horeuvedenú adresu do 31.7.2014.

Telefonický kontakt: 038/7479111

E-mail: spojskolape@spspart.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK